Nezařazené

Jak manažer či personalista plánuje, co a o čem přemýšlí?

Personalista či HR manažer je opravdu složitá práce. Nachází se mezi hierarchicky nejnižšími a nejvyššími posty. Jeho úkolem je optimalizovat pracovní nabídku a poptávku, nalézt a vybrat nejlepší kandidáty, nejvhodnější pro dané pracovní místo, a aby byl daný budoucí zaměstnanec schopný angažovat se, pro firmu vyloženě žít a „obětovat se“.
anglická slova
Dle samotných slov personalistů je největším problémem změna strategie firmy, přemýšlení o budoucnosti ve smyslu digitalizace, tzv. průmysl 4.0. Tento proces hovoří o obrovské digitalizaci, která zapříčiní zánik mnoha pracovních míst, jejichž místa obsadí roboti. Na druhou stranu průmysl 4.0 přináší mnoho výhod, kdy nebude potřeba spotřeba dřeva pro papír, naskytne se více místa v kancelářích, všechny potřebné informace se budou nacházet pohromadě, srozumitelné, dobře čitelné. Nová pracovní místa se nepochybně vytvoří, jen pouze neuspokojí předchozí nabídku.
plánování a rozvrhování

Negativní reklama firmy

Pokud firmu postihne reklama, ať už pozitivní, či negativní, reklama je vždycky reklama. Negativní reklama sebou přináší nepříznivé podmínky pro potencionální zaměstnance nebo to tak bude aspoň vypadat. Samotné PR se musí vynasnažit, aby firma obstála svého opravdového renomé, odbourala pomluvy, nepravdivé či vymyšlené informace.
emarketing

Odchody

Jakožto personalista nesmíme zapomínat na to, že lidé jsou z masa a kostí, nejsou to stroje. Počítejme s případnými odchody, kdy se může stát, že zaměstnanec zemře, odejde do důchodu, v dnešní době je skoro trendem měnit pracovní místo, pokud zaměstnance nenaplňuje. Personalista by měl vymyslet strategii jak si udržet zaměstnance ve své firmě, loajální, vzdělané, šťastné a finančně zabezpečené. Případné lektorské kurzy, průběžné vzdělávání a teambuilding není nejhorší variantou.
 

Rubrika: Nezařazené

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek